ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 259 คน
สถิติเดือนนี้ 6073 คน
สถิติปีนี้ 68236 คน
สถิติทั้งหมด 616449 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 (ซอย 1/4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [16 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย จำนวน 3 จุด [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซองข้างวัดท่าโทก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 จุด บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [28 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [21 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดท่าโทก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย) [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 จุด บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [12 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 (ซอย 4) [06 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ 7 ซอย 2 (จากบ้านนางลัดดา วุฒิ ไปทางบ้าน นายหลัก ปิยะโสภา) ต.ทุ่งฝาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) [28 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 (ซอย 4) [28 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 1/5 บ้านท่าโทก [28 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 (ซอย4) [24 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ซอย 2 [20 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 1/5 บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [14 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21