ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 298 คน
สถิติเดือนนี้ 5138 คน
สถิติปีนี้ 50448 คน
สถิติทั้งหมด 515714 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย [04 ก.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [04 ก.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 [29 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 [28 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [18 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์บ้านนาป้อเหนือ ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [18 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 [18 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งฝาย [16 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าสุสานบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [16 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์บ้านนาป้อเหนือ ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [09 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [09 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6/1 บ้านท่าโทก หมู่ทีี่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [09 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ทุ่งฝาย [08 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าสุสานบ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย [08 ส.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างโครงการปรับปรุงเส้นขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช้างเลียบห้วยแม่ทะ) ห้วยแม่ทะ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [27 มิ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มิ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กองช้างเลียบห้วยแม่ทะ) บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [14 มิ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [07 มิ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ห้วยร้องขี้หม่า) บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [30 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง ม.3 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [24 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21