ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 262 คน
สถิติเดือนนี้ 6076 คน
สถิติปีนี้ 68239 คน
สถิติทั้งหมด 616452 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ธ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ธ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย (วิธีเฉพาะเจาะจง) [19 ต.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [17 ส.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [17 ส.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.3 [19 ก.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [11 ก.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [04 ก.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 (ตกลงราคา) [04 ก.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต และวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [29 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการวางท่อ คสล. บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [26 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝาย (ตกลงราคา) [26 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตกลงราคา) [26 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายีืนซองเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 [19 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 [16 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [15 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [15 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [09 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สอบราคาจ้าง) [05 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21