ผู้บริหาร อบต.

นายธงชัย ภูษาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
097-9944505
 
นายประสิทธิ์ มูลเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 089-8517716
 
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางศิริพร กันทะวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย 086-9221606
 
   
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21