ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 41 คน
สถิติเดือนนี้ 5306 คน
สถิติปีนี้ 50616 คน
สถิติทั้งหมด 515882 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งฝาย หมุ่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย [14 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกันดิน โดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝาย [13 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งโดยการวางกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินใหญ่ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย [13 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 [13 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [13 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนนเลียบลำห้วยแม่กะเริม บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [13 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดินโดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [11 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [11 มิ.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ [25 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (เฉพาะเจาะจง) [21 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [18 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 [18 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (เฉพาะเจาะจง) [15 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [15 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (เฉพาะเจาะจง) [10 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ [07 พ.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมหูช้าง บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [23 เม.ย. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย [27 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 [20 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) [20 มี.ค. 2561] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21