ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 270 คน
สถิติเดือนนี้ 6084 คน
สถิติปีนี้ 68247 คน
สถิติทั้งหมด 616460 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
โครงการสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี2567
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดย นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท...
[14 เม.ย. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
กิจกรรมธนาคารขยะ ในห้วงเดือน มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินงานกิจกรรม   “MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้าง...
[27 มี.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2567
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฟาย อำเภอเมืองลำปาง จังทวัดลำปาง นายธงชัย ภูษาคำ นายก อบต.ทุ่งฟาย ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลทุ่งฟาย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีคณะผู้...
[08 มี.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2567
เมื่่อวันที่่่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ... และข้อบัญญัติเ...
[23 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พ.ศ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน          มาทำถังขยะเปียก เพื่อโลก เพื่อเรากันเถอะ เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ่อบ้านแม่บ...
[08 ก.พ. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดยนายกธงชัย  ภูษาคำ และคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนทุกส่วน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โด...
[15 ม.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ครึ่งปีแรก ปี 2567
[29 พ.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ HW
[09 พ.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567
[30 มี.ค. 2567]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
 
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 (ซอย 1/4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [16 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย จำนวน 3 จุด [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซองข้างวัดท่าโทก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ก.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 จุด บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [28 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [21 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดท่าโทก บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ที่ 9 [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย) [20 มิ.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 [23 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการประมูลราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [19 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศยกเลิกประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [09 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อประปา ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [08 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
 
  หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ลำปาง ปปช 29 พ.ค. 67 27/2
ทดสอบ OIT ลำปาง 27 ก.พ. 67 62/1
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มแล.. อนุวัฒน์ 22 ต.ค. 66 111/0
จำหน่ายน็อตสกรู จำหน่ายน็อ.. 25 ก.ค. 66 112/0
ทดสอบ ITAลำปาง 28 พ.ค. 66 134/1
เล่นได้ ทุกค่ายเกมส์ ไม่มีสะดุด สนุกทุกเ.. allin 13 มี.ค. 66 115/0
การยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 25.. ชาวบ้าน ม... 03 มี.ค. 66 111/0
สล็อต pg 2022 ส้ม 01 มิ.ย. 65 146/1
ทดสอบ คมสัน 06 เม.ย. 65 755/1
ขอสอบถามการขอเลขที่่บ้าน จอย 18 มี.ค. 65 242/0
 
  
 
วัดช้างเผือก
วัดนาป้อเหนือ
วัดศรีภูมิมา
      
บล๊อคประสาน
เสื้อผ้าสตรี
กระเป๋าผ้า
      
 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21