ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 82 คน
สถิติเดือนนี้ 5347 คน
สถิติปีนี้ 50657 คน
สถิติทั้งหมด 515923 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำปี 2556
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลลำปาง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตตำแหน่งและขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ... [27 ส.ค. 2556]
 
ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง  ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556-----------------------------------------  ... [14 ส.ค. 2556]
 
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการทำใบอนุญาตขับรถและรับชำระภาษีรถ ด้วยรถโมบาย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถด้วยรถโมบาย และได้รับความอนุเคราะห์จา... [01 ส.ค. 2556]
 
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
       ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556 ลงวันที่ 1 ... [01 ส.ค. 2556]
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอ... [31 ก.ค. 2556]
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2556
                   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรห... [03 ก.ค. 2556]
 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556
เชิญชวนข้าราชการ ผู้บริหาร/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว   ในระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2556 และลด ละ เลิก อบายมุข และประดับธงทิ... [22 พ.ค. 2556]
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย*****************    &nb... [03 พ.ค. 2556]
 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21