ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 257 คน
สถิติเดือนนี้ 6071 คน
สถิติปีนี้ 68234 คน
สถิติทั้งหมด 616447 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 

รหัส  TH001
ชื่อสินค้า  ขิมไทย
รายละเอียด  ประวัติและความเป็นมาการทำขิมของชาวทุ่งฝาย
ชาวตำบลทุ่งฝาย บ้านแม่ทะ รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อผลิตเครื่องดนตรีไทย (ขิม) เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรแทบทุกครัวเรือน
กลุ่มอาชีพทำขิม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ ราวปี พ.ศ.2524 นายมานพ ปอนสืบ ได้ไปทำงานที่โรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทย โรงงานสยามวาทิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2538 และเมื่อกลับภูมิลำเนาเดิม คือ บ้านแม่ทะ ในปี 2539 ได้นำความรู้จากการทำงาน มาผลิตขิมเป็นกิจการในครัวเรือน และตั้งชื่อว่า "บ้านสล่าขิม" จนทำให้มีรายได้และฐานะดีขึ้น จากนั้นได้ขยายกิจการและจ้างแรงงานราษฎรในหมู่บ้านแม่ทะและหมู่บ้านข้างเคียมมาผลิตขิม

ขิมเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการบรรเลงในวงเครื่องสายของดนตรีไทย เนื่องจากมีเสียงที่ไพเราะและเป็นเอกลักษณ์
ประเภทของขิม
1. ขิมผีเสื้อ
2. ขิมกระเป๋า หรือขิมคางหมู

ขิมผีเสื้อ ทำจากไม้สักทอง ไม้ชิงชัน ไม้ขนุน บริเวณฝาเป็นคลื่นลายไม้ ตัวงานเป็นงานละเอียด เป็นขิมที่มีคุณภาพดีที่สุดกว่าบรรดารุ่นอื่นๆ เสียงมีความนุ่มหวาน ไพเราะ เหมาะสำหรับใช้บรรเลงเพลงต่างๆ สายใช้สายทองเหลืองขึง ให้สำเนียงหวานแบบไทยๆ เป็นขิมทีใช้ปริมาณเนื้อไม้มากกว่ารุ่นอื่นๆ มีกระเป๋าใส่ขิม และอุปกรณ์การใช้งานครบชุด คือ ไม้ตี, สายขิมสำรอง, แผ่นโน๊ตติดหน้าขิม และที่ตั้งเสียงขิม

ขิมกระเป๋า หรือขิมคางหมู ทำจากไม้ชิงชัน ไม้สักทอง เป็นไม้ที่มีลายไม้สวยงาม เสียงมีความดัง และกังวานมาก สายที่ใช้ขึงเป็ฯสายสแตนเลส มีกระเป๋าใส่ขิม และอุปกรณ์ครบชุด คือ ไม้ตี, สายขิมสำรอง, แผ่นโน๊ตติดหน้าขิม , ที่ตั้งเสียงขิม และขาตั้ง
ขนาดขิมกระเป๋า หรือขิมคางหมู
1. ขิม 7 หย่อง
2. ขิม 9 หย่อง
3. ขิม 11 หย่อง
ติดต่อ  กลุ่มผู้ประกอบการทำขิมบ้านแม่ทะ ประกอบด้วย 9 กลุ่ม ดังนี้
1. นายมานพ ปอนสืบ
เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 065-2978793, 054-358483
2. นายมานิตย์ ใสตัน
เลขที่ 76/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 081-5318618
3. นายสมบุญ ปอนสืบ
เลขที่ 236 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 084-3789948, 054-358480
4. นายมานัส ปอนสืบ
เลขที่ 137 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 081-9612375
5. นายอินจันทร์ ปอนสืบ
เลขที่ 22 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
6. นางทวน สวัสดิเกียรติ
เลขที่ 97/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทร. 087-1761317
7. นายจีรศักดิ์ ไอเวิร์ส
เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 081-2871230
8. นายปั๋นแก้ว ชัยวงค์
เลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 086-9212670
9. นายประสาน ทองสุก
เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 084-5013816
อีเมล์  thungfai-lampang@hotmail.com
   
 
 
     

 

 

 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21